Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad www.dinascloset.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Dinas Closet OÜ (edaspidi Veebipood dinascloset.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad dinascloset.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood dinascloset.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.dinascloset.ee.

2. Hinnainfo

1) Kõik veebipoes dinascloset.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Mine maksmaˮ.

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad.

4) Valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Edasiˮ.

5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

6) Kui tellimus on esitatud tööpäeval kella 16.00, siis postitame paki samal päeval.

Kui tellimus esitatakse tööpäeval peale 16.00, siis postitatame paki järgmisel päeval.

Reedel peale 16.00 ,nädalavahetusel ja riiklikel pühadel esitatud tellimused postitatakse järgmisel tööpäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood dinascloset.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood dinascloset.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood dinascloset.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Dinas Closet OÜ pangakontole.

5. Kohaletoimetamine ja kauba kätte saamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist jõuab kaup tarbijani hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

2) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

3) Ennem toote kasutusele võtmist kontrolli:

-et toode vastab Sinu ootustele (värv, suurus)

-et toode pole saanud vigastada transpordi käigus.

6. Tagastamisõigus

1) Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, toote tagastamiseks palume saata lepingust taganemise avaldus meie e-posti aadressile dinascloset(at)gmail.com. Lisa sinna alljärgnev info:

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm:

- Kellele

- Käesolevaga taganen lepingust (tellimuse/arve number) mille esemeks on toode (toote kood ja suurus).

- Tellimuse esitamise kuupäev / Toote kättesaamise kuupäev

- Tarbija nimi

- Tarbija aadress

- Kuupäev

2) Kaupluses kohapealt soetatud kaubale 14-päevane tagastus- vahetusõigus ei laiene. Samuti ei laiene tagastusõigus pesule/bikiinidele, kui pakend on avatud.

3) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Tagastamisele või ümbervahetamisele kuuluv Toode ei tohi omada kasutamise märke (määrdunud, parfüümi lõhn, kahjustatud), tagastatud kaup peab olema siltidega ja originaalpakendis. Kui tagastatav kaup on rikutud, kaubal sildid eemaldatud, sellisel juhul tuleb langetada otsus kas ja millises ulatuses raha tagastatakse.

4) Tarbija peab kauba tagastama soovi esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või eitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale, tagastamisega seotud kulud kannab tarbija.

5) Veebipood dinascloset.ee tagastab summa tarbijale taganemisavalduse kättesaamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, juhul kui ei ole tegemist 6.3 juhtumiga.

7. Vääramatu jõud

1) Veebipood dinascloset.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood dinascloset.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood dinascloset.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale. Esimesel 6 kuul ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab kaupleja.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood dinascloset.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamine või asendamine toimub vastavalt võlaõigusseadusele § 222 ja 223.

-6 kuu jooksul kauba üleandmise päevast ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab kaupleja, pärast seda (kuni 2 aasta möödumiseni kauba üleandmisest) tõendab puuduse tekkepõhjuse avalduse esitaja, kooskõlastades kauplejaga tõendamise vormi. Tõendamisega seotud mõistlikud kulud kannab pool, kelle kahjuks on tõendamise tulemus.

-Vastavalt võlaõigusseadusele 222 ja 223 võib avalduse esitaja juhul, kui kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, nõuda kauplejalt:

*esmajärjekorras asja parandamist

*asja asendamist, kui kaupleja hinnangul parandamine ei ole võimalik või toob kaasa ebamõistlikke kulusid

*oluliste puuduste korral (nt kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui sellega tekitatakse avalduse esitajale põhjendamatuid ebamugavusi) on avalduse esitajal õigus lepingust taganeda.

5) Veebipood dinascloset.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile dinascloset@gmail.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt dinascloset.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel dinascloset.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood dinascloset.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. Tarbijal on õigus nõuda viivist kui kaupleja ei tagasta raha õige aja jooksul.

10) Vastavalt hooldusjuhisele, peavad olema pretensiooni toodav/saadetud toode puhastatud.

9 .Tarbija õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel.

2) Kui Tarbija asub väljaspool Eesti Vabariiki, siis Euroopa Liidu liikmesriikides on võimalik esitada kaebus Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse.